e-ISSN: 2543-702X | p-ISSN: 2451-3202

To oficjalny blog czasopisma Studia Historiae Scientiarum.

Blog przedstawia bieżące informacje o działalności tego czasopisma i informacje o artykułach, które zostały w nim opublikowane.

Studia Historiae Scientiarum jest recenzowanym czasopismem diamentowego otwartego dostępu (tzn. dostępnym online i bez żadnych opłat czy embarga czasowego zarówno dla Autorów, jak i Czytelników) poświęconym historii nauki i jest to pierwsze w Polsce czasopismo otwartego dostępu z tej dziedziny wiedzy. Czasopismo powstało w 1999 roku (nosiło wtedy nazwę Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności) i jest wydawane przez Polską Akademię Umiejętności.

Sprawdź stronę SHS w celu zapoznania się z pełnym opisem czasopisma.