Abram Slutskin i radiofizyka na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku: światowy wymiar

Tekst przedstawia działalność naukową i pedagogiczną wybitnego ukraińskiego radiofizyka Abrama Słutckina w kontekście rozwoju światowych badań radiofizycznych. Udowodniono, że prace teoretyczne naukowca wyznaczyły nowy kierunek badań na Ukrainie – technikę radarową i miały znaczenie dla rozwoju fizyki ultrawysokich częstotliwości. Innowacyjne badania zainicjowane przez Abrama Slutskina znalazły zastosowanie w tworzeniu nowych technologii obronnych, sprzętu wojskowego, urządzeń specjalnych dla medycyny, biologii, nawigacji, łączności, telewizji domowej i przemysłu radiowego. Udowodniono, że Abram Slutskin był prekursorem badań w dziedzinie biofizyki na Ukrainie. Wyjątkowe jak na tamte czasy były prowadzone przez naukowców badania nad wykorzystaniem ultrawysokich częstotliwości w leczeniu chorych na raka. Doktoranci Abrama Slutskina stali się znanymi specjalistami, którzy rozwinęli idee naukowca w zakresie wytyczania innowacyjnych obszarów badań i tworzenia nowych instytucji. Daje to podstawy do uznania Abrama Słuckina za jednego z założycieli ukraińskiej naukowej szkoły radiofizycznej.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS