Kontakty AU/PAU z instytucjami kanadyjskimi w latach 1872–1952 w świetle Roczników Akademii

Dotychczas w literaturze naukowej stosunków polsko-kanadyjskich nie rozpatrywano w kontekście historii nauki. Niniejszy artykuł stanowi rekonesans badawczy. Zagadnienie zostało zbadane na podstawie „Roczników Polskiej Akademii Umiejętności” – jednej z najważniejszych polskich instytucji naukowych. Analiza materiału źródłowego wykazała, że pierwsze kontakty nawiązano już w latach osiemdziesiątych XIX wieku. W kolejnych latach Akademia rozwijała wymianę publikacji naukowych z kanadyjskimi uniwersytetami, muzeami i towarzystwami naukowymi

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS