Perspektywy na temat badań i rozwoju w przemyśle chemicznym: Historia organizacji centrum badawczego w Aubervilliers (1953–2020)

Centrum Badawcze w Aubervillers (Centre de Recherches d’Aubervilliers – CRA), należące dziś do chemicznego giganta Solvay, jest jedną z najstarszych wciąż funkcjonujących prywatnych instytucji naukowych we Francji. W ciągu ostatnich 70 lat, centrum prowadziło badania na rzecz największych francuskich i europejskich grup chemicznych. Od momentu powstania w 1953, jego struktura zorganizowana była wokół dużych dyscyplin naukowych. Specyfiką struktury badawczej centrum był fakt, że nie odzwierciedlała ona wyłącznie polityki firmy, do której centrum należało w danym momencie, ale jej ewolucja kierowała się swoją własną logiką. Priorytety naukowe centrum były wypadkową strategii handlowej firmy oraz poprzednio istniejących trajektorii naukowych. Historia organizacji CRA daje szansę na lepsze zrozumienie głównych tendencji w polityce naukowej prywatnego sektora w drugiej połowie XX wieku, takich jak specjalizacja laboratoriów, tzw. market-driven research, czy też decentralizacja hierarchii. Historia CRA może być punktem odniesienia zarówno dla historyków nauki, ze względu na fakt że prywatne centra badawcze są często nieobecne w literaturze przedmiotu, oraz specjalistów z zakresu polityki naukowej, którzy pragną zrozumieć współzależności różnych czynników kształtujących organizację działów badania i rozwoju w prywatnych firmach

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS