Pierwsza instytucjonalna encyklopedia w Ukrainie

Artykuł omawia pierwsze cztery tomy Encyklopedii Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki. Odtworzono genezę idei tej publikacji w nauce ukraińskiej XX – początku XXI wieku. Wyjaśniono koncepcję i zasady metodologiczne encyklopedii. Scharakteryzowano strukturę i treść pracy, wskazano jej polskie wątki. Stwierdza się, że Encyklopedia … jest publikacją niezwykle pouczającą, unikatową pod względem charakteru i zakresu zagadnień, poświęconą jednej instytucji.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS