Początki chemii teoretycznej w Polsce – rola Profesora Kazimierza Gumińskiego

Artykuł osadza początek chemii teoretycznej w Polsce i życiorys jej twórcy, profesora Kazimierza Gumińskiego, w chronologii odkryć, które doprowadziły do powstania chemii kwantowej oraz w politycznej historii tamtych czasów, mianowicie drugiej wojny światowej i okresu stalinizmu. Te właśnie okoliczności zewnętrzne pośrednio doprowadziły do utworzenia, z dniem 1 września 1952, Katedry Chemii Teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Większość informacji tutaj zawartych pochodzi ze złożonego przez Gumińskiego sprawozdania z pierwszych 10 lat funkcjonowania tej katedry. Jest ono załączone jako aneks. Oryginalne a wysokie wymagania stawiane przez Gumińskiego swoim uczniom autor relacjonuje z własnego doświadczenia.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS