Pod urokiem odległych krajobrazów: O życiu i twórczości kilku słynnych węgierskich podróżników i odkrywców po 1945 roku –wprowadzenie do tematu dla anglojęzycznych czytelników

Abstrakt

Wszyscy podróżnicy i odkrywcy zawsze mieli pragnienie i ambicję odkrywania, z różnych powodów imotywacji, odległych i nieznanych krain. Węgierscy podróżnicy i odkrywcy nie są wyjątkiem. Wybitni węgierscy orientaliści, archeolodzy, geografowie, a także antropolodzy, geolodzy, zoolodzy ibotanicy oraz inni odważni i żądni przygód naukowcy stali się słusznie uznani w ostatnich stuleciach, nawet na całym świecie, za ich twórczość i osiągnięcia naukowe. Po 1945 r. możliwości podróżowania na socjalistycznych Węgrzech stały się bardziej ograniczone, awęgierscy naukowcy i badacze mogli wyruszać na swoje wyprawy tylko z wielkim trudem, pokonując wiele przeszkód i dysponując ograniczonymi środkami finansowymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiam pięciu takich odważnych i zdeterminowanych węgierskich podróżników: geografa i badacza krasów Dénesa Balázsa, biologa, ekologa i profesora Jánosa Balogha, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych inżyniera i sportowca ekstremalnego Steve’a Bezuka, transylwańskiego pisarza Ödöna Jakabosa oraz „pielgrzyma Székely’a”, Tibora Székely’ego pisarza podróżniczego, muzealnika i esperantysty z Wojwodiny. Wszyscy oni –dzięki indywidualnym osiągnięciom naukowym, odkryciom, wytrwałości i ludzkiej postawie –stali się godnymi spadkobiercami wybitnych węgierskich odkrywców i podróżników minionych stuleci.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS