Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022)

W artykule opisano typy czasopism z historii nauki, kryterium wyboru czasopism z historii nauki, transparentne kryteria ewaluacyjne czasopism naukowych przyjęte w „Wykazie czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN” (2022) oraz podano punktację czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN (2022).

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS