Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.)

Michał Kokowski opublikował niedawno w Studia Historiae Scientiarum w dziale „Kronika naukowa” artykuł pt. „Sesja robocza «Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: historia i filozofia nauki oraz naukoznawstwo – aktualne wyzwania (Kraków, 25 czerwca 2019 r.)»”.

W tej wiadomości naszego bloga Michał Kokowski wyjaśnia powód wyboru takiego tematu.

MK:

Uważam, że istnieje wielka potrzeba rzetelnego informowania środowiska akademickiego o organizowanych wydarzeniach naukowych.

Taki ma też cel przedstawiony artykuł, który opisuje przebieg sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.), zorganizowanej przez Komisję Historii Nauki PAU. 

Powód konieczności zorganiowania tej konferencji wyjaśniam w innej wiadomości na tym blogu.

Proszę zob.: 

Michał Kokowski, Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz«naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych

Odsyłam do lektury tekstu artykułu:

Michał Kokowski, Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.)

a także powiązanych z nim dwóch innych artykułów:

Michał Kokowski, Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz«naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych

Michał Kokowski, „Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019”, „ICI Journal Master List 2014–2017” a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS