„Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2018/2019”

Michał Kokowski – jako przewodniczący Komisji Historii Nauki PAU – opublikował niedawno w Studia Historiae Scientiarum w dziale „Kronika naukowa” komunikat pt. „Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2018/2019”.

W tej wiadomości naszego bloga Michał Kokowski wyjaśnia powód wyboru takiego tematu i szkicuje jego treść.

MK:

Wybór tematu ma proste uzasadnienie. Jako przewodniczący Komisji Historii Nauki PAU mam obowiązek informowania o działalności tejże Komisji. 

W komunikacie omówiłem działalność Komisji w roku 2018/2019. Przedstawiłem spisy: posiedzeń naukowych, konferencji i sesji naukowych, nowych członków Komisji oraz nowych publikacji.

Odsyłam do lektury tekstu komunikatu:

Michał Kokowski, „Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2018/2019”

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS