Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU wroku2022/2023

Abstrakt

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku akademickim 2022/2023. Przedstawiono spisy: posiedzeń naukowych, konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz nowych publikacji.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS