Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism

W artykule przedstawiono wyniki badań nad osiągnięciami techniczno-bibliometrycznymi czasopism polskich z dziedziny historia i archiwistyka, dyscyplina historia i porównano je z punktacją Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r.
Celem takich badań jest dokonanie zintegrowanej, transparentnej oceny techniczno-bibliometrycznej czasopism historycznych i stworzenie nowego Wykazu czasopism historycznych przygotowanego przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN.
Wszystkie zasady tego Wykazu będą wyraźnie określone i umożliwią redakcjom / instytucjom naukowym samodzielne wyznaczanie punktacji, a także pozwolą na poprawę działalności redaktorskiej i recenzyjnej oraz stworzenie przejrzystej strony internetowej czasopisma zawierającej wszelkie niezbędne dane dla ewentualnego autora i czytelnika.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS