Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2019/2020

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 2019/2020. Przedstawiono spisy: posiedzeń naukowych, konferencji i sesji naukowych oraz nowych publikacji.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS