Znaczenie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego jako kamienia węgielnego rozwoju naukowego Gdańska

Gdańskie Gimnazjum Akademickie (1558–1817) było jednym z pierwszych akademickich luterańskich liceów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stało się ono jedną z najświetniejszych szkół w Europie doby XVI–XVIII wieku. Przez prawie 260 lat przyciągała ona jednych z najlepszych profesorów i uczniów tamtego okresu. Koncentrujemy się na osiągnięciach w naukach przyrodniczych, roli Biblioteki Senatu Gdańska w życiu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i poza nim, a także przedstawiamy działalność Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W tym przeglądzie przedstawiamy reprezentantów dyscyplin przyrodniczych Gimnazjum, zarówno profesorów, jak i ich studentów, oraz innych naukowców gdańskich. Szkicujemy trwały ślad, jaki Gimnazjum odcisnęło na życiu Gdańska, regionu pomorskiego oraz niektórych kręgów intelektualnych Europy.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS