Komunistyczna droga: spojrzenie na sowiecką archeologię na okupowanej Łotwie

Niniejszy artykuł analizuje historię archeologii na Łotwie podczas okupacji sowieckiej (1940–1941; 1944–1991), próbując zrozumieć konsekwencje, jakie na polu archeologii przyniósł jednopartyjny eksperyment komunizmu. Badania opierają się na studiach archiwalnych z wykorzystaniem metody historycznej, krytyki źródłowej i historiografii. Autorka wyjaśnia, jakie były zalecane wytyczne teoretyczne i metodologiczne, a także rzeczywiste implikacje „komunistycznej drogi” w archeologii. Artykuł podważa powszechne przekonanie, że archeologia i prehistoria były ideologicznie bardziej wolne niż inne gałęzie historii w czasach sowieckich.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS