Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2021/2022

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 2021/2022.
Przedstawiono: relację z wyborów Zarządu Komisji i członków Komisji kadencji 2021–2024; skład Zarządu i listę członków Komisji; spisy: posiedzeń naukowych, konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz nowych publikacji.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS